Saturday, 23 April 2011

Nyt dyrkningssystem


For at prøve noget nyt og for at forhøje det æstetiske udtryk ;) ved humledyrkningen, har jeg i år valgt at dyrke direkte op af granrafter. Jeg har set metoden, dog i mindre målestok, i den fynske landsby. Til at begynde med ser det ud til at jeg skal hjælpe humlerne ind til raften, så de kan få fat og selv kravle opad.

Samtidig har jeg flyttet "humlehaven" væk fra læhegn og andet der kan give skygge. Til gengæld står de måske mere udsat for blæst nu ...

No comments:

Post a Comment