Wednesday, 11 April 2012

Måske en forklaring

Det lader til at nogle forskere er kommet nærmere et svar på, hvorfor så mange bier dør:
Svaret er en blanding to ellers ufarlige ting.
Et bestemt ukrudts-gift, der bliver sprøjtet på planter, er normalt ikke farligt for bier.
Men hvis bierne samtidig er smittet med en mikroskopisk mide, så bliver ukrudts-giften pludselig dødsens farlig for bierne.

No comments:

Post a Comment