Monday, 3 May 2010

Bi-bestanden i USA er truet

En artikel i The Guardian fortæller, at op mod en trediedel af alle bistader i USA ikke klarede vinteren. Man ved ikke, hvad det skyldes.
The number of managed honeybee colonies in the US fell by 33.8% last winter, according to the annual survey by the Apiary Inspectors of America and the US government's Agricultural Research Service (ARS).
Skræmmende. Men mine bier har det godt - de er aktive og er begyndt at samle pollen ind i den store stil. De fik en ekstra tavle i går.

No comments:

Post a Comment