Monday, 31 May 2010

Radioudsendelse om bier

Der mangler (også) bier i Danmark:
Men halvdelen af Europas bifamiler er forsvundet de sidste 50 år. Og planterne kan ikke undvære de summende bier. Uden bestøvning forsvinder de vilde planter, dyreliv og udbyttet af landbrugsafgrøder falde.
Hele artiklen.

No comments:

Post a Comment